Головна » Правила внутрішнього розпорядку та прийому до закладу

Правила внутрішнього розпорядку та прийому до закладу

Правила внутрішнього трудового розпорядку


Правила прийому до школи

1. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти здійснюється на безконкурсній основі.

2. Адміністрація навчального закладу зобов’язана вжити заходів до ознайомлення батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.
3. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.
4. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають наступні документи:


- заяву на ім'я директора школи;


- копію свідоцтва про народження дитини;


- медичну картку встановленого зразка.